Introductie

Vind jij het leuk om andere culturen te leren kennen? Hier hoef je niet ver voor te reizen! Stichting Haring & Hummus heeft als doel om bij te dragen aan duurzame verandering en verbetering in onderlinge sociale verbondenheid tussen mensen. Hierin hebben wij een specifieke focus op het bevorderen van inclusieve gemeenschapszin in dorpen en steden waar Nederlanders samenleven met vluchtelingen die een (tijdelijk) veilig onderkomen hebben gevonden op deze plekken. Middels community-art projecten, waarbij de inhoud, opzet en uitvoering wordt bepaald door mensen uit de doelgroep zelf, brengen wij vluchtelingen en hun Nederlandse buren dichter bij elkaar.  Lees meer >

Wat is community-art?

De visie van Haring & Hummus bestaat uit het creëren van leefbare dorpen waarin alle bewoners respectvol met elkaar omgaan, elkaar ondersteunen en inzicht dan wel interesse hebben in elkaars levensverhaal. De mensen in deze dorpen, ongeacht hun achtergrond, laten zich niet leiden door vooroordelen en labels, maar gaan een eerlijk en open contact met elkaar aan. Deze visie proberen wij te helpen realiseren door het organiseren van community-art projecten. Bij deze projecten worden culturele en maatschappelijke interventies ingezet om deelnemers uit de doelgroep samen te laten werken aan een productie (bijvoorbeeld een theatrale wandeling) waarin zij hun eigen verhaal met elkaar en het publiek kunnen delen. De doelstellingen van het project zijn als volgt geformuleerd:

Culturele
doelstellingen:

  • Het bieden van een artistieke ervaring. Door middel van het participeren aan en het ervaren van kunst het waarnemingskader van de deelnemer aanspreken en daarmee diens verbeeldingskracht, ideeën en visie prikkelen.
  • Het werken aan de hand van het principe van ‘dialogische esthetiek’; de deelnemers actief betrekken in het creatieve proces waardoor het gevoel van verbondenheid met het project tot stand komt.
  • Toegankelijke cultuurparticipatie.

Sociaal-maatschappelijke doelstellingen:

  • Het bevorderen van sociale cohesie door mensen met diverse achtergronden op een positieve manier met elkaar in verbinding te brengen en hen zich op hun gemak te laten voelen in hun leefomgeving.
  • Het vergroten van de leefbaarheid in de gemeenschap door te focussen op de zelfeffectiviteit van de deelnemers om problemen in de onderlinge interactie aan te pakken en de toepassing hiervan binnen de leefomgeving.
  • Het ontdekken en zichtbaar maken van het sociale kapitaal dat een diverse en veranderende leefomgeving met zich meebrengt. Hiermee bijdragen aan inclusieve gemeenschapszin.