Vervolg van Homepage…

Door de vele brandhaarden van oorlog en armoede in de wereld is de toestroom van vluchtelingen naar Nederland toegenomen. Het publieke en politieke debat over dit onderwerp is door de jaren heen gepolariseerd. Mensen, en hun individuele en unieke levensverhalen, gaan schuil achter termen en labels als ‘gelukzoeker’ of ‘racist’. Dit staat het aangaan van sociale contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen en het vinden van passende oplossingen vaak in de weg. In de dorpen waar het COA opvanglocaties heeft, is betekenisvolle interactie tussen de vluchtelingen en dorpsbewoners niet altijd een vanzelfsprekendheid. Hoewel ze dorpsgenoten zijn geworden, bestaat er een kloof tussen de vluchtelingen en de gevestigde bewoners. Haring & Hummus is een community art project gericht op het dichten van deze kloof. De titel van het project symboliseert deze gedachte. Twee gerechten die kenmerkend zijn voor verschillende werelddelen en culturen, haring en hummus, lijken op het oog wellicht geen goede combinatie. Echter, in de juiste mix kunnen ze gezamenlijk wel eens een heel smakelijk gerecht vormen. De kunst zit in het ontwikkelen van het juiste recept!

Initiatiefnemers van Haring & Hummus

Geertje Postma

Geertje Postma (1982) is opgegroeid in het Friese Garijp. Na het afronden van de studies HRM en Psychologie in Leeuwarden en Groningen, en vele omwentelingen elders in de wereld, heeft zij zich sinds 2008 met haar partner gevestigd in Almere.  Naast haar studies is zij bijgeschoold in o.a. Internationale Kinderrechten en HIV/AIDS-counseling. Geertje is de afgelopen jaren gedurende lange periodes werkzaam geweest in o.a. Zuid Afrika en Malawi. Hier werkte zij met grote persoonlijke betrokkenheid voor diverse NGO’s als projectleider, trainer en onderzoeker rondom de thema’s seksueel geweld tegen kinderen en HIV/AIDS. In Nederland werkte Geertje tot 2014 voor het Ministerie van Defensie als organisatiepsycholoog. Inmiddels heeft zij zich gevestigd als zelfstandig consultant en trainer onder de naam PincKlouds. Zij werkt voornamelijk als projectleider en consultant voor projecten met een duidelijk maatschappelijke doelstelling. Binnen Haring & Hummus is Geertje verantwoordelijk voor de algehele project- en zakelijke leiding, begeleiding/coaching van deelnemers en de onderzoekscomponent van het project (impact/effect metingen).

Janneke de Haan

janneke_rnd2

Janneke de Haan (1984) is geboren en getogen in Friesland. Van jongs af aan is theater haar passie. Na de middelbare school begon ze aan de studie Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 2010 behaalde zij haar Master Dramaturgie en Kunstsociologie. Hierna besluit Janneke te starten met de Regieopleiding aan de Theaterschool (AHK).
Janneke maakt muzikaal locatietheater op uiteenlopende plekken; van een theaterwandeling door een archief tot voorstellingen middenin de natuur. Ook maakt ze schoolvoorstellingen voor jeugd en jongeren. Hierbij werkt ze samen met professionele acteurs, maar ook met jongeren, amateurs en muzikanten.
Janneke legt in haar theater taboes bloot en kaart maatschappelijke issues aan. Haar uitdaging is om dit op een luchtige manier en met humor te doen.
Een speerpunt is dat Janneke theater voor iedereen wil maken, ze wil een nieuw publiek de kracht en schoonheid van theater laten ervaren.
Janneke is binnen Haring & Hummus verantwoordelijk voor de algehele project- en artistieke leiding. Ze werkt met de deelnemers toe naar een theatrale slotmanifestatie. Ze coacht en begeleidt de deelnemers tijdens het artistieke traject.